Artikler

Generelle betingelser:

 

Bestilling og betaling:

Bestilling af en rejse kan ske pr. telefon, skriftligt eller ved personlig henvendelse til vort kontor.

Ved bestilling betales inden 5 dage depositum. Bestillingen er først bindende, når depositum er betalt. Restbeløb betales senest 30 dages før afrejse. Bestilles en rejse senere end 3o dage før afrejse skal hele beløbet betales straks.

NB: Rejser, der koster under kr. 1.500, betales straks ved tilmelding.

 

Afbestilling:

Ved afbestilling af en rejse mere end 30 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus et ekspeditionsgebyr på kr. 200 pr. person. Ved afbestilling mindre end 3o dage før afrejse er depositum tabt, og ved afbestilling af en rejse mindre end 21 dage før afrejse er depositum samt yderligere 20% af rejsens pris tabt. Ved afbestilling mindre end 14 dage og indtil 7 dage før afrejse er depositum samt yderligere 50% af rejsens pris tabt, og ved senere afbestilling er hele beløbet tabt.

Man kan dog sikre sig mod tab ved akut sygdom (lægeerklæring kræves) ved at tegne en afbestillingsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring. Denne skal bestilles og betales ved tilmelding.

 

Aflysninger m.m.

Aflysning af en rejse kan forekomme, hvis tvingende forhold eller manglende tilslutning gør det nødvendigt. Aflysning vil normalt ske med mindst 14 dages varsel. Tilmeldte deltagere vil få det indbetalte beløb retur, og derudover ikke opnå yderligere godtgørelser. Vi forbeholder os ret til prisforhøjelser, som følge af valutaændringer, stigende oliepriser, ændring af momssats, vej og trafik afgifter. o.l.

 

Forsikring:

I dag bruges det blå EU-sygesikringskort, ved rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Med det blå EU-sygesikringskort modtages behandling på lige fod med borgerne i det pågældende land. Kortet dækker derfor ikke i en række situationer, og vi anbefaler at tegne en rejseforsikring. Vi står naturligvis til rådighed og hjælper gerne med at tegne rejseforsikring. Vi samarbejder med Europæiske Rejseforsikring.

 

Pas:

Husk altid pas. Rejsedeltagere som ikke kan tiltræde rejsen pga. manglende eller ugyldigt pas vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse.

 

Børnerabat:

Forhør vort kontor om børnerabat på den ønskede rejse.

 

Opsamling:

Ved for lille tilslutning til en opsamlingsrute vil bus/togbillet blive refunderet af os.

 

Bagage:

Bagage er på eget ansvar både under transporten og ophold. Der kan medtages 1 kuffert og 1 stk. håndbagage.

 

Glemte sager:

Vi er behjælpelige med efterlysninger og fremskaffelse af glemte ting. Evt. forsendelse for egen regning.

 

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til vor chauffør/rejseleder. Undladelse heraf kan medføre tab. Krav om erstatning skal ske skriftligt senest 14 dage efter rejsens afslutning.

Vi er medlem af rejsegarantiordningen under nr. 542.

 

 

  

Persondatapolitik:

Skave Turistfart udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Når du, ved bestilling af en rejse hos Skave Turistfart, afgiver dine personoplysninger til Skave Turistfart, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Skave Turistfart.

 

Skave Turistfart indsamler personoplysninger på følgende vis:

  • Når du vælger at købe en rejse.
  • Hvis vi har haft kontakt og fået din accept til, at vi må kontakte dig på mail eller pr. post. 

 

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

 

Skave Turistfart indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Købshistorik

 

Skave Turistfarts formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

  • Behandling af din bestilling hos Skave Turistfart.
  • Kontakt til dig med tilbud på rejser.
  • Forbedring og udvikling af Skave Turistfarts serviceydelser.
  • Tilpasning af Skave Turistfarts kommunikation og markedsføring til dig.
  • Administration af din relation til Skave Turistfart.
  • Opfyldelse af lovkrav.

 

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling. Vi gemmer personoplysninger og rejsehistorik i op til fem år.

 

Hos Skave Turistfart bruger vi leverandører og aftalepartnere for at kunne tilbyde nogle af de ydelser, som du har bestilt fra os. Det vil ofte være nødvendigt, at vi giver personoplysninger til disse, for at tjenesten skal kunne udføres, fx hoteller og udflugter.
Hotellerne, både indenfor og udenfor EU/EØS, har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige for, at en bestilling skal kunne foretages.

Hvis du bestiller andre rejserelaterede ydelser via os, både indenfor og uden for EU/EØS, f.eks. udflugter eller andre aktiviteter, kan der i relevante tilfælde gives personoplysninger til den person, der skal udføre tjenesten, hvis det er nødvendigt for at levere den bestilte tjeneste. Det kan f.eks. være dit navn, fødselsdato, alder og køn.

 

Da vi arrangerer rejser til hele verden, er nogle af vores partnere (som hoteller og agenter) uden for EU/EØS-området. Det betyder, at personoplysninger kan blive overført til samarbejdspartnere i disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor, når det er nødvendigt for at levere den ydelse, du har anmodet om.

 

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Skave Turistfart behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Skave Turistfart har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Skave Turistfart har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Skave Turistfart alle oplysninger, som Skave Turistfart ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

 

Du kan ved skriftlig anmodning til Skave Turistfart enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Du kan også kontakte Skave Turistfart, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Skave Turistfart, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Opdateret maj 2018